HP Minik 06

HP Minik 06


Kare Kuleh:100cm3
Düz Kaydırak h:100cm2
Şapka
2
Merdiven h:100cm2
Tüp Kaydırakh:100cm1
Kaya Tırmanmah:100cm1
Polietilen Süs
2
Polietilen Ev Pano
2
Net Alan 40 m2
Güvenlik Alanı112 m2